GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş.’nin yapımını tamamladığı 904 MW Erzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı ticari faaliyete geçti.

Mühendislik, Tedarik ve İnşaat (EPC) yapımcılığını GAMA Güç Sistemleri ve GE Konsorsiyumu’nun üstlendiği 904 MW elektrik üretim kapasitesine sahip santralde son teknoloji kullanımı ile yüksek verimlilik ve çevreye duyarlılık amaçlanmış, santralın 49 yıl boyunca yılda yaklaşık 6 milyar 770 milyon kWh elektrik üretmesi ve yaklaşık olarak 178.300 m3/h doğalgaz tüketmesi hedeflenmiştir.

Akenerji A.Ş.’nin yatırımcısı olduğu Erzin Santralı, ticari faaliyete geçmesi ile birlikte Türkiye’nin 67 GW kurulu üretim kapasitesinde %1,3’lik artış sağlayacak, ülkenin enerji altyapısının modernleşmesine ve gelişmesine önemli bir katkı gerçekleştirecektir. Santralde üretilen 904 MW enerji Türkiye’nin elektrik ihtiyacının % 2,6’sını karşılayacak ve bölgedeki en verimli güç istasyonlarından biri olacaktır.

GAMA Enerji’nin, yapımı tamamlanarak devreye alınan 35 MW kapasiteli Gökres II Rüzgar Enerjisi Santralı elektrik üretmeye başladı.

Manisa, Akhisar’da bulunan Gök II Rüzgar Enerjisi Santralı’nın da eklenmesiyle rüzgar enerjisine dayalı varlıklarının toplam kurulu gücü 70 MW’ı aşan GAMA Enerji’nin, tüm rüzgar enerji santralı projeleri ile çevreye yaklaşık 710 bin ağacın sağladığı temiz havaya eş değer katkıda bulunması ve yılda yaklaşık 142.000 ton sera gazı salınımını önlemesi beklenmektedir.