6×112 MW Birecik Hidroelektrik Santrali ve Birecik Barajı

Birecik Baraji ve Hidroelektrik Santralı, Türkiye’nin güney doğu bölgesinde Fırat nehri üzerinde yer alıyor. Nehrin sol ve sağ kıyılardaki toprak dolgu barajlar arasında yer alan ve dolusavağı ve su alma yapısını santral binasına bağlayan beton ağırlıklı Kretin uzunluğu 2,5 km, yüksekliği ise 62,5 m’dir. Santral binası, her biri 112 MW, toplam kapasiteleri 672 MW, 6 adet Francis türbiniyle donatılmış olup, yıllık elektrik üretimi yaklaşık 2,5 milyar kWh’dır. 56 km2’lik baraj göletinin 70.000 hektarlık çiftlik arazisinin sulanması için kullanılması planlandı. Proje, 15 yıllık işletme dönemiyle “yap-işlet-devret” esasıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’de yap-işlet-devret esasıyla yapılan büyük çaplı ilk projedir.

İzmit Evsel ve Sınai Su Temini, Yuvacık Barajı

Toprak dolgulu bir baraj ile 133.290 metre uzunlukta çelik ve pik demir su iletim boru hattı ve iki takviye pompa istasyonunun yapımını kapsayan Yuvacık Barajı – İzmit İçme Suyu Projesi, Yap-İşlet-Devret esasıyla gerçekleştirildi.

Ayıtlı Kül Barajı ve Hidrolik Kül Nakil Sistemi (Soma-B Güç Santrali)

Ayıtlı kül barajı ve hidrolik kül taşıma sistemi, Soma-B Santrali’nin entegre kısımlarından biri olup, baraj ile taşıma sistemi GAMA Endüstri tarafından, Soma Santrali sözleşmesi (3. ve 4. üniteler) kapsamında inşa edildi.

Proje, santralden 7,5 km uzaklıkta bulunan ve yüksekliği 85 m, kret uzunluğu 595 m olan kül dolgulu baraj, 3 m çaplı 725 m uzunluktaki derivasyon tüneli, tarama istasyonu; hidrolik kül taşıma sistemi, 14 inç çaplı 12 hidrolik kül taşıma boru hattından oluştu.