Rabigh Çimento Fabrikası Kapasite Artırımı

Kireçtaşı kırıcısından çimento paketleme binasına kadar olan 7.000 ton gün kapasiteli yeni klinker hattı yapımı, mevcut üretim hatlarına bağlantıların yapımı ve yeni güç santralinin yapımı gerçekleştirildi.

 

Yamama Çimento Fabrikası – 7 No.lu Hat

Yamama Çimento Fabrikası’nın mevcut tesislerine ek olarak 10.000 ton/gün klinker üretim kapasiteli 7 no’lu hattın anahtar teslimi yapımı üstlenildi. Proje, Suudi Arabistan dışı işler için imzalanan bir “Tedarik Anlaşması” ile dahili işler için imzalanan “Yapım ve Montaj Anlaşması” kapsamında gerçekleştirildi. Mevcut 6 no’lu hattın yeni çimento değirmeni de bu sözleşme kapsamında temin edilerek monte edildi.

Tamamlandığı tarihte dünyanın en büyük çimento fabrikası olan Yamama Çimento Fabrikası’nın yapımı GAMA Industry Arabia Ltd. tarafından gerçekleştirildi.

EPCC Çimento Fabrikası Yeni Klinker Hattı

3.500 ton/gün kapasiteli, 3 no’lu Yeni Klinker Üretim Hattı’nın, hammadde hazırlama ve depolama, önısıtıcı ve klinker üretim klinker soğutma, klinker depolama, hammadde ve klinker tozsuzlaştırma, ısı geri kazanım ve malzeme nakil sistemleri yapımı gerçekleştirildi.

Bu proje, GAMA Industry Arabia Ltd. tarafından üstlenildi.

Hereke Çimento Fabrikası

1.500 ton/saat kapasiteli 1 adet kırma ünitesinin; 50.000 ton depolama, 1.800 ton/saat istifleme kapasitesi ile 800 ton/saat geri alma kapasiteli homojenizasyon ünitesinin tasarımı, yapımı, imalatı, komple elektro-mekanik montajı gerçekleştirildi.

Ünye Çimento Fabrikası

Yeni prekalsinasyon ünitesi ile fabrika üretim kapasitesini 1.800 ton/gün değerinden 4.500 ton/gün değerine çıkartmaya yönelik yapım ve montaj işleri GAMA Endüstri tarafından gerçekleştirildi.

Bursa Çimento Fabrikası

Fırın prekalsinasyon ünitesinin tasarımı, yapımı, imali, komple makine ve elektrik montajı gerçekleştirildi.

Kedah Çimento Fabrikası

6.000 ton/gün kapasiteli portland çimentosu üretim hattı ve ilgili tesislerden oluşan 2 Numaralı Hat Projesi GAMA Endüstri tarafından gerçekleştirildi.

Ankara Çimento Fabrikası

1.500 ton/gün kapasiteli klinker üretim hattının, kırma tesisi, ham madde öğütme tesisi, ön ısıtıcı, fırın, toz giderme ünitesi ve güç kaynağı sistemi dahil ilgili diğer sistemler ile birlikte, mevcut fabrikanın büyütülmesi kapsamında yapımı ve montajı gerçekleştirildi.