Yamama Çimento Fabrikası

Ham madde depolama, aktarma ve taşıma tesisleri, ham madde öğütme, fırın ve ön ısıtıcı tesisleri, elektro-filitreler dahil toz giderme sistemleri, klinker taşıma ve depolama sistemleri, çimento öğütme tesisi, ambalaj ve yükleme tesisi, yüksek ve alçak voltaj güç sistemlerinden oluşan 1.000.000 ton/yıl kapasiteli fabrikanın, tüm yardımcı sistemlerle birlikte komple mekanik ve elektrik montajı GAMA Endüstri tarafından gerçekleştirildi.

Sakufa Çimento Fabrikası

7.000 ton/gün kapasiteli yeni çimento fabrikasının, ham madde aktarma, öğütme, fırın ve ön ısıtıcı tesisleri, çimento öğütme tesisi, klinker ve çimento depolama tesisleri, ambalaj ünitesi, yüksek ve alçak voltaj elektrik sistemleri, yardımcı üniteleri ile birlikte komple mekanik ve elektrik montajı GAMA Endüstri tarafından gerçekleştirildi.