Ma’aden Sülfürik Asit Tesisi

Her biri 5.000 ton/gün kapasitesinde 3 adet sülfürik asit üretim tesisi ve bu tesislere hizmet eden ortak kullanım alanları olmak üzere 4 ana kısımdan oluşan projenin yapım işleri GAMA Industry Arabia Ltd. tarafından gerçekleştirildi.

Tasnee Polietilen Tesisi

Suudi Arabistan’ın Jubail bölgesinde Tasnee idaresi tarafında yaptırılmakta LDPE (düşük yoğunluklu polietilen) ve HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) tesislerinin inşaat, çelik yapı, ekipman, boru ve izolasyon montaj işleri Tecnimont Arabia Ltd.’nin alt yüklenicisi olarak GAMA Industry Arabia Ltd. tarafından gerçelşetirildi.

Petro-Rabigh Polietilen Tesisi, PC1 – PE Tesisleri

250.000 Ton ve 350.000 Ton üretim kapasiteli EPPE ve LLDPE Polietilen Üretim Tesisi kapsamında yer alan iki adet reaktör binası, proses binası, ekstrüzyon binası, hammadde ve ürün silo yapıları ve siloları, trafo binaları ve proses dışı yardımcı binaların; inşaat, çelik montaj, ekipman montaj, boru imalat, boru montaj, boya ve izolasyon işlerinin yapımı GAMA Industry Arabia Ltd. tarafından gerçekleştirildi.

NATPET Polipropilen Tesisi

400.000 Ton/yıl kapasiteli PP Üretim Tesisinin, reaktör binası, proses binası, ekstrüzyon binası, silo binası, ambar, deniz suyu havuzu, altyapısı, trafo binaları ve proses dışı yardımcı binalarının; inşaat, çelik montaj, ekipman montaj, boru imalat, boru montaj, boya ve izolasyon işlerinin anahtar teslimi yapımı GAMA Endüstri tarafından gerçekleştirildi.

SAFCO Gübre Fabrikası

SAFCO IV Amonyum/Üre Tesisi inşaat ve altyapı işleri GAMA Endüstri tarafından gerçekleştirildi.

Petrokemya Polietilen Tesisi

Toplam 29.149 metre küp hacimli dört endüstriyel binanın Mühendislik-Tedarik-İnşaat (EPC) bazında yapımı ve 800 KTA üretim kapasitesine sahip yeni Polietilen Tesisi’nin tüm inşaat ve mekanik montaj işleri GAMA Endüstri tarafından gerçekleştirildi.

Ibn Zahr Polipropilen II Tesisi

Suudi Arabistan Al Jubail’deki Ibn Zahr kompleksinde mevcut polipropilen fabrikası (PP I), propilen kapasitesini 320 KTA’ya çıkartmak üzere yeni bir fabrika ve ilgili tesisler (PP II) yapılarak genişletildi.

GAMA Endüstri, Saudi Arabian Parsons Ltd’nin taşeronu olarak, PP II fabrikasının anahtar teslimi montajını üstlendi.

Etilen Fabrikası Modernizasyonu

2×240 ton/saat yüksek basınç buhar kazanı ve 2×16,5 MW elektrik enerjisi kapasiteli iki türbin-jeneratör gurubunun yapım işi olan projenin kapsamında fabrika için gerekli arıtılmış suyu sağlamak için ortak bir su arıtma tesisi de yer aldı.

Tesiste üretilen buhar ve enerji, Sumgait’teki etilen fabrikasında kullanılıyor.

GAMA Endüstri, yapım işlerini ana yüklenici Chiyoda-Japonya’nın taşeronu olarak anahtar teslimi bazında üstlendi.

Epoksi Reçine Fabrikası

Yıllık 19.700 ton kapasiteli Epoksi Reçine Fabrikası’nın, liman tesislerinin ve ürün boru hattının anahtar teslimi yapımı GAMA Endüstri tarafından gerçekleştirildi.