Etilen Fabrikası Modernizasyonu

2×240 ton/saat yüksek basınç buhar kazanı ve 2×16,5 MW elektrik enerjisi kapasiteli iki türbin-jeneratör gurubunun yapım işi olan projenin kapsamında fabrika için gerekli arıtılmış suyu sağlamak için ortak bir su arıtma tesisi de yer aldı.

Tesiste üretilen buhar ve enerji, Sumgait’teki etilen fabrikasında kullanılıyor.

GAMA Endüstri, yapım işlerini ana yüklenici Chiyoda-Japonya’nın taşeronu olarak anahtar teslimi bazında üstlendi.