Khurais Gaz ve Petrol Ayrıştırma Tesisi

Khurais Projesi, 3 bölgenin (Khurais, Mazalij ve Abu Jifan) petrol yataklarını ve petrol işletmelerini adı altında topluyor. Bölgede yüzlerce kuyu ve 4 adet gaz/su ve petrolü birbirinden ayıran ön rafi nasyon tesisi (GOSP) mevcut. Ham petrol, ikisi Khurais’te bulunan bu (GOSP) tesislerden geçerek son işlemler için Abqaiq’te bulunan tesislere pompalanıyor.

GAMA Endüstri, Gaz ve Petrol Ayrıştırma Tesisinin tüm inşaat, altyapı, üstyapı, mimari, elektro-mekanik işleri ve tesisin devreye almaya hazır hale getirilmesi işlerini gerçekleştirdi.

Ma’aden Sülfürik Asit Tesisi

Her biri 5.000 ton/gün kapasitesinde 3 adet sülfürik asit üretim tesisi ve bu tesislere hizmet eden ortak kullanım alanları olmak üzere 4 ana kısımdan oluşan projenin yapım işleri GAMA Industry Arabia Ltd. tarafından gerçekleştirildi.

3×600 MW Shoaiba IWPP Faz-3

Her biri 600 MW kapasitesinde 3 adet kazan, 3 adet elektrostatik filtre, 1 adet kül boşaltım sistemi ve 1 adet yardımcı kazan mekanik montaj işleri ile touch-up boya işleri gerçekleştirildi.

Tasnee Polietilen Tesisi

Suudi Arabistan’ın Jubail bölgesinde Tasnee idaresi tarafında yaptırılmakta LDPE (düşük yoğunluklu polietilen) ve HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) tesislerinin inşaat, çelik yapı, ekipman, boru ve izolasyon montaj işleri Tecnimont Arabia Ltd.’nin alt yüklenicisi olarak GAMA Industry Arabia Ltd. tarafından gerçelşetirildi.

Rabigh Çimento Fabrikası Kapasite Artırımı

Kireçtaşı kırıcısından çimento paketleme binasına kadar olan 7.000 ton gün kapasiteli yeni klinker hattı yapımı, mevcut üretim hatlarına bağlantıların yapımı ve yeni güç santralinin yapımı gerçekleştirildi.

 

Petro-Rabigh Polietilen Tesisi, PC1 – PE Tesisleri

250.000 Ton ve 350.000 Ton üretim kapasiteli EPPE ve LLDPE Polietilen Üretim Tesisi kapsamında yer alan iki adet reaktör binası, proses binası, ekstrüzyon binası, hammadde ve ürün silo yapıları ve siloları, trafo binaları ve proses dışı yardımcı binaların; inşaat, çelik montaj, ekipman montaj, boru imalat, boru montaj, boya ve izolasyon işlerinin yapımı GAMA Industry Arabia Ltd. tarafından gerçekleştirildi.

Yamama Çimento Fabrikası – 7 No.lu Hat

Yamama Çimento Fabrikası’nın mevcut tesislerine ek olarak 10.000 ton/gün klinker üretim kapasiteli 7 no’lu hattın anahtar teslimi yapımı üstlenildi. Proje, Suudi Arabistan dışı işler için imzalanan bir “Tedarik Anlaşması” ile dahili işler için imzalanan “Yapım ve Montaj Anlaşması” kapsamında gerçekleştirildi. Mevcut 6 no’lu hattın yeni çimento değirmeni de bu sözleşme kapsamında temin edilerek monte edildi.

Tamamlandığı tarihte dünyanın en büyük çimento fabrikası olan Yamama Çimento Fabrikası’nın yapımı GAMA Industry Arabia Ltd. tarafından gerçekleştirildi.

6×380 MW Shoaiba Termik Santrali (2.Etap, Faz 1+2)

(3+3) x 380 MW kazan mekanik montaj işleri projesinin kapsamında toplam 6 adet kazan, elektrostatik filtre ve kül boşaltma sistemlerinin montajı gerçekleştirildi.

6 Ünite için toplam 49.572 ton montaj işi yapıldı.