Ain-Ghazal Atıksu Arıtma Tesisi – Acil Tahliye Boru Hattı

Atık su arıtma tesisinin, pissu ayrıştırma ünitesi, 220 hektarlık atık stabilizasyon ve acil durum havuzları, katodik korumasıyla birlikte 50” çaplı 40 km uzunluktaki boru hattı, 4 km uzunluktaki erişim yolları, atık toplama ve ön arıtma sistemi, koku kontrol sistemi, 110 kg/saat kapasiteli otomatik klorlama sistemi ve bakım tesisleri ile birlikte anahtar teslimi yapımı gerçekleştirildi.

Ain-Ghazal Atık Su Arıtma Tesisi

Polimer dozlama sistemi bulunan bant biçimindeki süzme cenderelerinden yararlanan aktif çamurlu ve anerobik çürütmeli arıtma teknolojisine sahip 140.000 m3/gün kapasiteli Ain Ghazal Pissu Arıtma Tesisi’nin anahtar teslimi yapımı gerçekleştirildi.

Tesiste bir pissu ayrıştırma ünitesi, hava verme, ön ve son çökeltme tankları, anerobik çürütme ve pissu karıştırma tankları, pompalar, kompresörler, 1.000 m3/gün kapasiteli süzme cendereleri (180 m3/gün kapasiteli) çamur keki ısı eşanjörleri, kazanlar ve atık gaz yakma ocakları yer aldı.