ENR Dergisi 2013 yılı sektörel firma değerlendirmeleri açıklandı.

Top International Contractors sektörler dağılımında;

  • Enerji sektöründe GAMA 49. sırada,
  • Doğal gaz dahil fosil yakıtlar sıralamasında GAMA 25. sırada,
  • Su temini sektöründe GAMA 15. sırada,
  • İletim hatları ve su nakil sistemleri sıralamasında GAMA 4. sırada,
  • Çelik ve demir dışı metaller sektöründe GAMA 11. sırada,
  • Kimyasallar sektöründe GAMA 17. sırada

yer almaktadır.