GAMA Enerji, Disi Mudawarra-Amman Su İkmal Sistemi projesi ihalesini kazandı.

Ürdün Hükümeti başkent Amman’nın su ihtiyacını karşılamak için, Yap-İşlet–Devret esaslı olan proje için 2006 yılı ortalarında ihaleye çıkmıştı. Proje, Ürdün’ün güneyindeki Disi Bölgesinde bulunan yeraltı su havzasından 25 yıl süre ile çıkarılacak olan yılda 100 milyon m3 suyun, 320 km çelik boru hattı ile Amman’a taşınması ve Amman’da inşa edilecek depolarda teslim edilmesini kapsamaktadır. Projenin yatırım tutarı 1 milyar USD olup 25 yıllık işletme süresi sonunda Ürdün Su ve Sulama Bakanlığı’na devredilecektir.

25 Eylül 2007 günü Ürdün Başbakan’ı Marouf Bakhit’in gazetecilere yaptığı açıklamada Türk şirketi GAMA’nın Kuveyt’li ve İspanyol-İtalyan ortak yönetimli iki şirketle rekabet ederek ihaleyi kazandığını belirtmiştir.

GAMA Holding A.Ş.’nin bir iştiraki olan GAMA Enerji A.Ş., su ve enerji alanının her türünde üretim, iletim, dağıtım ve ticaret faaliyetleri yapmak, enerji yatırımlarıyla ilgili taahhütlere girmek ve GAMA Grubu’nun enerji yatırımlarını bünyesinde toplamak görevini üstlenmiştir.

GAMA Grubu’nun, Ürdün’de daha önce üstlendiği projeler bulunmaktadır. 1982-1983 yılları arasında Amman’da Ain Ghazal Pis Su Arıtma Tesisi’ni inşaatını gerçekleştiren GAMA, 1983-1986 yılları arasında Khirbet Al Samra’da Atık Su Stabilizasyon Havuzları ve 2004-2006 yılları arasında da Zarka’da 300 MW Samra Kombine Çevirim Santralı’nin mühendislik, satın alma ve taahhüt (EPC) işlerini başarı ile tamamlamıştır.