GAMA ENERJİ ve AKUT birlikte yeni bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesine imza atıyor.

GAMA Enerji ve AKUT, 2014 ve 2015 Eğitim-öğretim yılı içerisinde, Artvin, Mersin, Manisa, İzmir ve Çanakkale’de, toplam 33 eğitim kurumunda, yaklaşık 5.000 öğrenciye afet bilincinin aşılanması konusunda yeni bir projeye başlıyor.

GAMA Enerji, yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarını gerçekleştirirken, uluslararası kuruluşların, proje finansmanında sosyal sorumluluk ve çevre riskinin yönetilmesinde kabul ettiği kurallar olan “Ekvator Prensipleri” ne uygun hareket etmeyi kabul ve beyan ederek çevreye duyarlı bir yatırım ve işletme politikası izlerken kurumsal vatandaşlık görevlerinin bilinciyle çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir.

Bu çerçevede, GAMA Enerji yatırımlarının bulunduğu bölgelerdeki okullarda, öğrencilerde sürdürülebilir bir dünyada güvenli yaşam kültürü ve afet bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla AKUT Arama Kurtarma Derneği ile yeni bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesine başladı.

Projede, son derece yıkıcı afetler olan deprem, yangın ve sel durumlarında kayıpları en aza indirecek ve hayat kurtaracak önlem ve bilgilerin, öğrencileri hem düşündüren hem de eğlendiren bir tiyatro oyunu olan “Sallanacak Vakit Yok” ile aktarılması amaçlanmaktadır.

Projenin ilk ayağı, 21-22 Ekim tarihleri arasında Artvin Murgul’da toplam 500 öğrenciyi kapsayan dört ayrı oyun ile gerçekleştirildi. Profesyonel tiyatroculardan oluşan AKUT gönüllüleri, interaktif bir tiyatro olan “Sallanacak Vakit Yok” oyununda doğal afetlere yönelik soruların cevaplarını sahneye davet ettikleri öğrenciler ile birlikte buldular. Oyun sonrası öğrencilere dağıtılan çantalarda bulunan, AKUT tarafından hazırlanan Afet Bilinci ve Önlemler El Kitabı ile bilgiler pekiştirildi.