GAMA Holding ve GE Energy Financial Services ortaklığının Türkiye’de rüzgar enerjisine desteği devam ediyor.

GAMA Holding ve General Electric iştiraki olan GE Energy Financial Services ortaklığında faaliyetlerini sürdüren GAMA Enerji A.Ş.’nin yatırımı olarak yapımı tamamlanan 10 Megavat üretim kapasitesine sahip Karadağ Rüzgar Enerji Santralı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 4 Temmuz 2012 tarihinde geçici kabulü yapılarak elektrik üretimine başladı

GAMA Enerji tarafından yapımı tamamlanan 10 MW Karadağ Rüzgar Enerji Santralı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 4 Temmuz 2012 tarihinde geçici kabulü yapılarak elektrik üretmeye başladı.

Karadağ RES’te GE’nin etkinlik, dayanıklılık ve şebeke bağlantısı özellikleri bakımından dünyanın en gelişmiş rüzgar türbinlerinden olan 2,5 MW’lık 4 adet GE 2,5×100 türbini çalıştırılmaktadır.

Hem 10 MW İzmir, Aliağa’da bulunan Karadağ RES hem de Çanakkale, Ezine’de bulunan ve geçen yıl elektrik üretimine başlayan 22,5 MW Sares RES’in yatırımcısı olan GAMA Enerji, aynı zamanda bu santralların işletmeciliğini de yürütmektedir.

GAMA Enerji, bu iki rüzgâr enerji santralı ile Türkiye’de ortalama 59.000 ev için yeterli elektrik üreteceğini ve yılda 80.000 ton sera gazı salınımının önlenmesini sağlayacağını öngörmektedir. GAMA Enerji, üretim portföy çeşitliliği ve özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarına ağırlık vererek elektrik üretiminin her alanında var olan bir yatırımcı olmayı ve toplam kurulu gücünü 2015 yılı itibariyle 2 bin 500 MW’ın üzerine çıkarmayı hedeflemektedir.