Riga 420 MW kojenerasyon santralı – ikinci faz projesi Letonya’da imzalandı.

Riga 420 MW Kojenerasyon Santralı – İkinci Faz Projesi’nin, Letonya’daki en büyük şirketlerden biri olan işvereni Letonya elektrik idaresi Latvenergo ile 3 Mart 2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır ve projenin yapım süreci resmen başlamıştır. Proje tamamlandığında 410 MW elektrik ve 270 MW termal kapasiteye sahip olacaktır. Projenin 39 ayda bitirilmesi planlanmaktadır. 

Proje için gaz türbini GE’den, buhar türbini Siemens’den temin edilecektir. Proje’nin finansmanı için, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) tarafından 02 Aralık 2008 tarihinde ve Avrupa Kalkınma ve Geliştirme Bankası (EBRD) tarafından 12 Ocak 2010 tarihinde kısmi finansman paketleri sağlanmıştır. Proje tamamlandığında, Letonya’nın kurulu gücünün yaklaşık %15’ini üretecektir.