2×338 MW Maritza East I Termik Santrali, Bulgaristan