4×350 MW Al Khalij Termik Santrali – İnşaat İşleri, Libya