2×35 MW Kashagan Doğal Gaz Basit Çevrim Güç Santrali

2×35 MW Doğal Gaz Basit Çevrim Güç Santrali EPC bazda anahtar teslimi olarak üstlenildi.

Enerji santralı karada yer alan proses tesislerine elektrik enerjisi sağlıyor. Tesiste bulunan ana ekipmanlar ve üniteler: 2 adet GE 6B Gaz Türbini, 3 adet ANA Dizel Jeneratörü, Güç Üretim Binası, Ana Dizel Jeneratör Binası, Yükseltici Trafolar (step-up transformers), 35/10/0,7/0,4 kW Şalt Tesisi ve Dağıtılmış Kontrol Sistemi’dir (DCS).

Bu proje, GAMA’nın %50 hissedar olduğu iştiraki GATE İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. tarafından üstlenildi ve yapıldı.

2×338 MW Maritza East-I Termik Santrali

2×338 MW Linyit ateşlemeli elektrik santralinde ana üstlenici Alstom’un konsorsiyum ortağı olarak inşaat ve BOP mekanik işleri yapıldı.

Tekfen – GAMA tüm inşaat işleri, mekanik BOP (ana üniteler dışında kalan mekanik işler), borulama, HVAC ve yangın söndürme sistemlerinin yapımı gerçekleştirildi.

3×600 MW Shoaiba IWPP Faz-3

Her biri 600 MW kapasitesinde 3 adet kazan, 3 adet elektrostatik filtre, 1 adet kül boşaltım sistemi ve 1 adet yardımcı kazan mekanik montaj işleri ile touch-up boya işleri gerçekleştirildi.

238 MW Kashagan Kombine Çevrim Santrali

Kashagan Petrol Bölgesi 1 ve 2 no’lu hatların elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 4×42 MW gaz türbinleri ile 2×35 MW buhar türbinlerinden oluşan 238 MW kombine çevrim doğal gaz santralinin komple inşaat, çelik, mekanik-elektrik montajı, borulama, enstrümantasyon işlerinin yapımı gerçekleştirildi.

Bu proje, GAMA’nın %50 hissedar olduğu iştiraki GATE İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. tarafından üstlenildi ve yapıldı.

6×380 MW Shoaiba Termik Santrali (2.Etap, Faz 1+2)

(3+3) x 380 MW kazan mekanik montaj işleri projesinin kapsamında toplam 6 adet kazan, elektrostatik filtre ve kül boşaltma sistemlerinin montajı gerçekleştirildi.

6 Ünite için toplam 49.572 ton montaj işi yapıldı.

2×165 MW Zawia Doğal Gaz Güç Santrali

Gaz türbinleri binası ve boru köprüleri komple inşaat, çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işleri, komple mekanik, elektrik ve enstrümantasyon montajları, Alstom personeli için kamp tesisleri ile ofislerin tedarik ve işletmesi gerçekleştirildi.

4×360 MW Afşin Elbistan B Termik Santrali

4×360 MW linyit yakıtlı konvansiyonel elektrik santralinin tüm yardımcı üniteleri ve Baca Gazı Arıtma Tesisleri ile birlikte anahtar teslimi yapımı gerçekleştirildi.

GAMA – Tekfen – Tokar Ortaklığı (GAMA ortaklık içinde %40 hissesi ile lider firmadır); kazan ve bunkerlerin, kömür stok sahası ekipmanları ve kömür nakil hatlarının, baca (150 m., 2 adet) ve baca gazı arıtma tesisini, altyapı drenaj sisteminin, yol, çevre çiti ve yardımcı ünitelerin (atölyeler, ambarlar, tamir atölyesi, işletme binası, kafeterya, vb.) yapımından sorumlu oldu.

2×660 MW İskenderun Sugözü Termik Santrali

Yüksek kalorili kömür kullanan iki adet buhar kazanları ile toplam kapasitesi 1320 MW (2×660 MW) olan türbin jeneratör guruplarından oluşan elektrik santralının, kömür aktarma sistemi, baca gazı arıtma tesisi, denizden soğutma suyu alma sistemi, kömür boşaltma iskelesi, baca ve yardımcı diğer üniteler ile birlikte anahtar teslimi yapımı üstlenildi.

GAMA – Tekfen İş Ortaklığı, santralın kömür boşaltma amaçlı deniz iskelesiyle birlikte türbin binasının inşasının ve yapı çeliğinin detay mühendisliğini, inşaat işlerinin malzeme temini ve yapımını gerçekleştirdi.