3×210 MW Kemerköy Termik Santrali Baca Gazı Arıtma Tesisi

3×210 MW Kemerköy Termik Santrali 1., 2. ve 3. ünitelerinin ıslak kireçtaşı prosesi ile baca gazı arıtma tesisi anahtar teslimi olarak üstlenildi.

Proje kapsamındaki kireçtaşı taşıma, absorbent hazırlama, baca gazı temizleme (3 adet yıkama kulesi (scrubber)), baca gazı sistemi, alçıtaşı kurutma ve taşıma sistemi, elektrik, kontrol ve enstrümantasyon sistemleri ile altyapılar ve binaların yapımı gerçekleştirildi.

150 MW Kırıkkale Mobil Santrali

Bu proje, finansmanı GAMA tarafından temin edilerek, anahtar teslimi bazında inşa edildi. Proje iki etaptan oluştu:

  1. 11’er MW’lık 13 dizel jeneratör ile 9,5 MW’lık bir buhar türbini ve jeneratörden oluşan 150 MW kurulu kapasiteli dizel yakıtlı kombine çevrim santralinin yapımı,
  2. Santralin yılda 8.760 saat çalışmayla ve 130 MW – % 100 emre amadelikle 5 yıl süreyle işletilmesi.

EPC sözleşme, güç santralinin tüm konsept ve detaylı tasarımını, tüm ekipmanlarının satın almasını, tüm inşaat işlerini, tüm mekanik, elektrik, enstrüman ve kontrol sistemlerinin montajını içerdi. Aynı zamanda testler, devreye alma işleri ile işveren personelinin eğitimi gerçekleştirildi.

Santralin işletilmesi de sözleşme kapsamında yer aldı.

2×39,5 MW Erdemir Kojenerasyon Santrali

Her biri 39,5 MW kapasiteli iki adet GE 6B gaz türbin jeneratörü ile her biri 80 ton/saat kapasiteli, orta basınç ve 4 ton/saat kapasiteli alçak basınç buharı üreten iki HRSG’den (atık ısı buhar kazanından) oluşan gaz yakıtlı kojenerasyon santralinin tüm yardımcı tesisleri ile birlikte anahtar teslimi tasarımı, temini ve yapımı gerçekleştirildi.

6×165 MW Soma-B Termik Santrali

Düşük kalorili linyit kömürü yakan altı elektrik üretim ünitesi ile yardımcı tesislerinden oluşan Soma-B Termik Santralı, anahtar teslimi bazında ve üç aşamada inşa edildi:

1. Aşama: 2×165 MW Ünite 1 ve 2’nin inşası

2. Aşama: 2×165 MW Ünite 3 ve 4’ün, kül barajı ve hidrolik kül taşıma sistemi ile birlikte inşası

3. Aşama: 2×165 MW Ünite 5 ve 6’nın inşası

2×150 MW Çayırhan Termik Santrali Baca Gazı Arıtma Tesisi

2×150 MW Çayırhan Termik Santralı Ünite I ve II için: 100 m yükseklikte 2 gaz arıtma sistemi ile yardımcı tesisler ve binalardan oluşan baca gazı kükürt arıtma tesisi.

GAMA Endüstri, tüm inşaat işlerinin, binaların, yerli imal edilen yapı çeliği ile teçhizatın detaylı tasarımını, yapımını ve montajını gerçekleştirdi.